Szolgáltatásaink

Akció

Kedvezmények induló vállalkozásoknak

Mielőtt vállalkozásba fogna, jöjjön el hozzánk egy személyes szaktanácsadásra. Részletes tanácsadásunk keretében átbeszéljük a leendő cégével kapcsolatos összes olyan fontos szempontot, melyet a cégalapítással kapcsolatosan érdemes átgondolnia. Tanácsadásunk díjmentes!

Amennyiben induló vállalkozása könyvelését cégünkre bízza, az alapítás ügyvédi munkadíját átvállaljuk. (Ennek feltétele legalább 1 évre szóló könyvelési megbízási szerződés aláírása)

Kedvezmények működő vállalkozásoknak:

Évközben történő könyvelőváltás esetén a váltásig eltelt üzleti év újrakönyvelését fél áron vállaljuk amennyiben cégünket bízza meg könyvelése ellátásával

Kedvezmények meglévő ügyfeleinknek:

Reméljük, hogy ügyfeleink elégedettek szolgáltatásunkkal, és hogy ez a jövőben sem változik.

Kedves Ügyfelünk! Amennyiben elégedett ügyfélként ajánlja szolgáltatásunkat, és az ajánlásával érkezett ügyféllel szerződést kötünk, egy havi munkadíjunkat spórolhatja meg!

Minden ajánlást köszönünk!

 

Hírek

2018.08.03.
Avagy változások, és átalakulások a Cafetéria rendszerében
2018.07.23.
2018. július 1-től hatályba lépett az 1/2018. (VI. 29.) ITN rendelet, mely a digitális archiválás szabályait egyszerűsíti.
2018.06.13.

Ügyfélkapu /Cégkapu

E-papír /AVDH 

2018.06.06.

Kérdések és kockázatok a KATA világában

2018.06.05.
NAV online adatszolgáltatás
2018.05.24.

Az Epsylon Audit Kft. adatvédelmi dokumentumait az alábbi linken megtekinthetik :

2014.08.30.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (2) bekezdése értelmében, ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni.
2014.08.15.
2014. augusztus 15-én hatályba lépett a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.]. Adóköteles a reklám Ratv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott módokon való közzététele, emellett – a reklám-közzétevő részéről a nyilatkozat-tételi kötelezettség elmulasztása esetén – az ilyen reklám közzétételének megrendelése is.