Our services

Bemutatkozás

Epsylon Audit Kft. - számviteli szolgáltatások 

Irodánkat a könyvelés, adótanácsadás és bérszámfejtés és kontrolling területén szerzett tapasztalattal a hátunk mögött alapítottunk meg. Célunk az volt, hogy a szakmai tudásunkat és a hazai vállalkozások működésében szerzett ismereteinket felhasználva, magas színvonalú számviteli és munkaügyi szolgáltatásokat nyújtsunk, melyekkel hatékonyan tudjuk megalapozni ügyfeleink üzleti döntéseit. Ezen felül könyvvizsgálati feladatok ellátását is vállaljuk igény szerint.

 

Amit nyújtani tudunk Önnek:

  • könyvelés magas színvonalon, a jogszabályi előírásoknak megfelelően
  • tájékoztatás a könyvelési adatokról, adózási kérdésekben, jogszabályváltozásokról
  • figyelem-felhívás határidőkre, teendőkre
  • rendszeres kapcsolattartás
  • folyamatos online kapcsolat
  • listák, riportok készítése szükség szerint
  • szabályzatok elkészítése
  • hatósági képviselet
  • megállapodás szerint – kérésre - számla-kiállítás, banki kapcsolattartás

Irodánk minden ügyfelére kiemelt figyelmet fordít!

Irodánk minden ügyfelére kiemelt figyelmet fordít, nem a számlák száma, vagy a cég mérete számít.  Természetesen az adó- és számviteli jogszabályok betartása mellett minden ügyfelünk esetében figyelembe vesszük az ügyfélnél felmerülő specialitásokat.

A számviteli szabályzatokat és számlakeretet, valamint a könyvelés és a bérszámfejtés munkafolyamatát úgy alakítjuk ki, hogy képesek legyünk ügyfeleinket könnyen érthető és hasznos információkkal ellátni.

Könyvelőirodánk a könyvelés minden periódusának végén, jellemzően havonta, de minimum negyedévenként tájékoztatást nyújt az ügyfél könyvekből kiolvasható gazdasági helyzetéről.

Ismertetjük a várható adókötelezettségeket (ÁFA, társasági adó, iparűzési adó, egyéb adók) és javaslatot teszünk esetleges ügyviteli változtatásokra. A tájékoztatás során egyeztetjük a könyvelés adatait, a tárgyi eszközök, követelések (vevők), pénzeszközök és kötelezettségek állományát és értékét, válaszolunk a könyvelés és bérszámfejtés területeit érintő kérdésekre. 

News

2018.08.03.
Avagy változások, és átalakulások a Cafetéria rendszerében
2018.07.23.
2018. július 1-től hatályba lépett az 1/2018. (VI. 29.) ITN rendelet, mely a digitális archiválás szabályait egyszerűsíti.
2018.06.13.

Ügyfélkapu /Cégkapu

E-papír /AVDH 

2018.06.06.

Kérdések és kockázatok a KATA világában

2018.06.05.
NAV online adatszolgáltatás
2018.05.24.

Az Epsylon Audit Kft. adatvédelmi dokumentumait az alábbi linken megtekinthetik :

2014.08.30.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (2) bekezdése értelmében, ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni.
2014.08.15.
2014. augusztus 15-én hatályba lépett a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.]. Adóköteles a reklám Ratv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott módokon való közzététele, emellett – a reklám-közzétevő részéről a nyilatkozat-tételi kötelezettség elmulasztása esetén – az ilyen reklám közzétételének megrendelése is.