Our services

Székhely szolgáltatás

Kinek érdemes székhely-szolgáltatást igénybe vennie?

  • Olyan cégtulajdonosoknak, akiknek nincs Budapesten ingatlanja, de szeretnék, hogy cégük itt legyen bejegyezve.
  • Mikro- és kisvállalkozásoknak, akik nem akarnak irodát fenntartani, mert tevékenységük folytatásához nincs szükség erre.
  • Induló vállalkozásoknak, akik még nem tudnak irodát fenntartani, de nem szeretnék, hogy az otthonuk és a cégük címe megegyezzen.
  • Olyan cégeknek, akik nem akarják, hogy egy hivatali megkeresés váratlanul érje őket. Megkeresés esetén mi fogadjuk őket, és erről természetesen értesítjük Ön.
  • Akik szeretnék kiélvezni annak előnyeit, hogy nagy gyakorlattal rendelkezünk a hatóságokkal való kapcsolattartásban.
  • Akik nem szeretnék az otthonukat, illetve vagyontárgyaikat kiadni akár költségelszámolás, akár hatósági megkeresés, akár kényszerintézkedés miatt.
  • Olyan cégvezetőknek, akik sokat vannak úton, és nincs idejük akár napi rendszerességgel a postai küldemények átvételére, a postán sorbaállásra

Két címen állunk ügyfeleink rendelkezésére

Budapesten: 1115 Budapest, Sárbogárdi út 21.

Závodon: 7182 Závod, Székely út 141.

Akár komplett székhely-szolgáltatásra, akár csak iratkezelésre, postai cím megadásához van szüksége ránk, kérje ajánlatunkat!  

News

2018.08.03.
Avagy változások, és átalakulások a Cafetéria rendszerében
2018.07.23.
2018. július 1-től hatályba lépett az 1/2018. (VI. 29.) ITN rendelet, mely a digitális archiválás szabályait egyszerűsíti.
2018.06.13.

Ügyfélkapu /Cégkapu

E-papír /AVDH 

2018.06.06.

Kérdések és kockázatok a KATA világában

2018.06.05.
NAV online adatszolgáltatás
2018.05.24.

Az Epsylon Audit Kft. adatvédelmi dokumentumait az alábbi linken megtekinthetik :

2014.08.30.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (2) bekezdése értelmében, ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni.
2014.08.15.
2014. augusztus 15-én hatályba lépett a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.]. Adóköteles a reklám Ratv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott módokon való közzététele, emellett – a reklám-közzétevő részéről a nyilatkozat-tételi kötelezettség elmulasztása esetén – az ilyen reklám közzétételének megrendelése is.