Our services

Adótanácsadás

Adótanácsadás vállalkozások felé

A magyar adórendszer rendkívül bonyolult és nagyon gyakran változik. Mi folyamatosan figyelemmel kísérjük ezeket a változásokat és informáljuk róla partnereinket. Sok vállalkozás nem használja ki a különböző adórendszerek (társasági adó vs. EVA, adókedvezmények) közötti választási lehetőségeket, illetve az adott adónemekben rejlő lehetőségeket. Mi ezekről a törvényes lehetőségekről tájékoztatjuk ügyfeleinket, így versenyképességük növekedhet.

Adótanácsadói szolgáltatásunk egyes részfeladatok elvégzésére is igénybe vehető, egyéb szolgáltatásainktól függetlenül (könyvelés, bérszámfejtés).

Vállalunk adózási szempontból történő felülvizsgálatot, ügyvezetői kérésre „belső” ellenőrzési feladatokat is.

Adótanácsadás egyéni vállalkozók, magánszemélyek felé

„semmi sem biztos a világon, csak a halál és az adó.” – Benjamin Franklin

Az adózás jogunk és kötelezettségünk is egyben, ennek a feladatnak az elvégzése azonban a legtöbb ember számára a „szükséges rossz” kategóriába tartozik.

Cégünk természetesen igény szerint magánszemélyek számára is készít bevallásokat.

Forduljon hozzánk bizalommal, és mi elkészítjük bevallását, segítünk nyilvántartásai vezetésében.

News

2018.08.03.
Avagy változások, és átalakulások a Cafetéria rendszerében
2018.07.23.
2018. július 1-től hatályba lépett az 1/2018. (VI. 29.) ITN rendelet, mely a digitális archiválás szabályait egyszerűsíti.
2018.06.13.

Ügyfélkapu /Cégkapu

E-papír /AVDH 

2018.06.06.

Kérdések és kockázatok a KATA világában

2018.06.05.
NAV online adatszolgáltatás
2018.05.24.

Az Epsylon Audit Kft. adatvédelmi dokumentumait az alábbi linken megtekinthetik :

2014.08.30.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (2) bekezdése értelmében, ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni.
2014.08.15.
2014. augusztus 15-én hatályba lépett a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.]. Adóköteles a reklám Ratv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott módokon való közzététele, emellett – a reklám-közzétevő részéről a nyilatkozat-tételi kötelezettség elmulasztása esetén – az ilyen reklám közzétételének megrendelése is.