Our services

Technikai háttér

Jogtiszta szoftverek

Az Epsylon Audit Kft. figyelmet fordít arra, hogy az általunk használt szoftverek jogtiszták legyenek.

Mind a könyvelésre és bérszámfejtésre, mind pedig a könyvvizsgálatra használt szoftvereink, mind az általunk használt egyéb programok legális licencekkel rendelkeznek.

Nagy Machinátor könyvelő szoftver és ERP

Könyvelőirodánk az alakulástól kezdve a Progen Kft. által fejlesztett Nagy Machinátor könyvelő szoftverrel látja el a kettős könyvvitel teendőit.

Véleményünk szerint ez a szoftver a legalkalmasabb a piacon találthatók közül a könyvelőirodák szakmai támogatására.

Tárgyi eszköz nyilvántartásai minden jogszabályi előírásnak megfelelnek, alkalmasak a számviteli ás adótörvény szerinti értékcsökkenések elszámolására.

Programunk a bérszámfejtésben is valamennyi bér-besorolás számfejtésére alkalmas, a változásokat naprakészen követi.

Számlázási területen is állunk ügyfeleink szolgálatára, amennyiben kizárólag számlázási szolgáltatást vennének igénybe, programunkkal ez is lehetséges.

News

2018.08.03.
Avagy változások, és átalakulások a Cafetéria rendszerében
2018.07.23.
2018. július 1-től hatályba lépett az 1/2018. (VI. 29.) ITN rendelet, mely a digitális archiválás szabályait egyszerűsíti.
2018.06.13.

Ügyfélkapu /Cégkapu

E-papír /AVDH 

2018.06.06.

Kérdések és kockázatok a KATA világában

2018.06.05.
NAV online adatszolgáltatás
2018.05.24.

Az Epsylon Audit Kft. adatvédelmi dokumentumait az alábbi linken megtekinthetik :

2014.08.30.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (2) bekezdése értelmében, ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni.
2014.08.15.
2014. augusztus 15-én hatályba lépett a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.]. Adóköteles a reklám Ratv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott módokon való közzététele, emellett – a reklám-közzétevő részéről a nyilatkozat-tételi kötelezettség elmulasztása esetén – az ilyen reklám közzétételének megrendelése is.