Our services

Könyvelés

Könyvelés, könyvvezetési lehetőségek

A különböző vállalkozási formáknak a jogszabályok különböző könyvvezetési kötelezettségeket írnak elő. A választott gazdálkodási formán túl az egyes adózási struktúrák, a vállalkozás információs igénye is különböző könyvelési sajátosságok biztosítását igényli.

Kettős könyvelés Nagy Machinátor ügyviteli szoftverrel

Könyvelőirodánk fő profilja a kettős könyvvitel. Részletes, a vállalkozás tevékenységének megfelelő főkönyvet és analitikus nyilvántartásokat alakítunk ki. Természetesen a szolgáltatás része a szabályzatok kialakítása, naprakész vezetése is.

A pontos és a számviteli szabályoknak megfelelő könyvvezetést a Nagy Machinátor integrált vállalatirányítási rendszer biztosítja. E szoftver segítségével eddig minden felmerülő információs igény kielégítésére képesek voltunk.

EVA szerint adózók könyvelési, nyilvántartás-vezetési kötelezettségei

Vállaljuk az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozások kettős könyvelési, vagy bevételi nyilvántartási kötelezettségeinek, valamin az EVA szerinti bevallási, beszámolási kötelezettségek teljes körű teljesítését.

Egyéni vállalkozók, magánszemélyek

Egyéni vállalkozók, magánszemélyek esetében is fontosnak tartjuk, hogy személyre szabott nyilvántartások által olyan adatokat tudjunk szolgáltatni, amelyek segítségével a lehető legoptimálisabb döntéseket lehet meghozni, legyen szó adózási, likviditási vagy beruházási kérdésekről.

News

2018.08.03.
Avagy változások, és átalakulások a Cafetéria rendszerében
2018.07.23.
2018. július 1-től hatályba lépett az 1/2018. (VI. 29.) ITN rendelet, mely a digitális archiválás szabályait egyszerűsíti.
2018.06.13.

Ügyfélkapu /Cégkapu

E-papír /AVDH 

2018.06.06.

Kérdések és kockázatok a KATA világában

2018.06.05.
NAV online adatszolgáltatás
2018.05.24.

Az Epsylon Audit Kft. adatvédelmi dokumentumait az alábbi linken megtekinthetik :

2014.08.30.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (2) bekezdése értelmében, ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni.
2014.08.15.
2014. augusztus 15-én hatályba lépett a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.]. Adóköteles a reklám Ratv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott módokon való közzététele, emellett – a reklám-közzétevő részéről a nyilatkozat-tételi kötelezettség elmulasztása esetén – az ilyen reklám közzétételének megrendelése is.