Our services

Bérszámfejtés

Precíz munkaügyi nyilvántartások

A bérszámfejtéshez kapcsoló teendők alapja a precíz munkaügyi nyilvántartás.

A jelenléti ívek, szabadságok vezetése minden esetben a vállalkozásnál kell, hogy történjen, melynek kialakításában szívesen segítünk. A bérszámfejtés a Nagy Machinátor könyvelőprogram bérszámfejtés moduljában történik.

A jogszabály által elvárt kötelezettségek, mint a munkaügyi nyilvántartások vezetése, bérszámfejtés, a dolgozók teljes körű tájékoztatása, bevallási kötelezettségek teljes köre vállalkozásunk profilja.

Ahogy a könyvelés területén, úgy igény és megállapodás szerint a munkaügy területén is vállaljuk speciális riportok, jelentések készítését.

Bérszámfejtés, táppénz számfejtés

Fontosnak tartjuk, hogy a könyvvitel mellett a munkaügy is kellő felkészültséggel és tapasztalattal legyen ellátva.

Lehetőség van fixbéres, órabéres és teljesítménybéres nyilvántartásokra is, valamint táppénz, és egyéb egészség-pénzári igények benyújtására is.

A munkaügyi lekérdezések és riportok jelentős mértékben segítik a vállalkozások pénzügyi tervezését és a kontrolling feladatokat is.

News

2018.08.03.
Avagy változások, és átalakulások a Cafetéria rendszerében
2018.07.23.
2018. július 1-től hatályba lépett az 1/2018. (VI. 29.) ITN rendelet, mely a digitális archiválás szabályait egyszerűsíti.
2018.06.13.

Ügyfélkapu /Cégkapu

E-papír /AVDH 

2018.06.06.

Kérdések és kockázatok a KATA világában

2018.06.05.
NAV online adatszolgáltatás
2018.05.24.

Az Epsylon Audit Kft. adatvédelmi dokumentumait az alábbi linken megtekinthetik :

2014.08.30.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (2) bekezdése értelmében, ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni.
2014.08.15.
2014. augusztus 15-én hatályba lépett a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.]. Adóköteles a reklám Ratv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott módokon való közzététele, emellett – a reklám-közzétevő részéről a nyilatkozat-tételi kötelezettség elmulasztása esetén – az ilyen reklám közzétételének megrendelése is.