Our services

Társasházak könyvelése

Társasházak könyvelése, társasházkezelés

Társaságunk vállalja egyszeres, vagy kettős könyvvitel vezetésére kötelezett társasházak, lakóparkok könyvelését, akár több száz al-betétig is.

A tevékenységet az alábbi részletezés szerint végezzük:

  1. A Társasház, lakópark bevételeinek analitikus és főkönyvi nyilvántartása elkülönítetten albetétenként
  2. A tulajdonostársak befizetési kötelezettségeinek (közös költség, víz+csatornadíj, stb.) a könyvelési rendszeren belül, önálló „vevő” folyószámla modulban történő nyilvántartásba vétele, a teljesített bevételek kimutatása, a tartozás összegének meghatározása.
  3. Ugyanezen tételekről a könyvelési rendszertől független, önálló analitikus nyilvántartás vezetése, a könyvelési adatok egyeztethetősége érdekében Excel formátumú a közös képviselők és a tulajdonosok által jól követhető táblázatban.
  4. Havi rendszerességgel a tárgyhót követő hó 20-ig kimutatás készítése a tulajdonostársak aktuális tartozásáról, egyeztetetten a könyvelés adataival.
  5. Az esetleges bérbeadási, közös tulajdon hasznosítási bevételek nyilvántartása, illetve a kapcsolódó adókötelezettségek nyilvántartása, a fizetési kötelezettségek megadása, könyvelése.
  6. A társasház, lakópark pénzügyi tevékenységének figyelemmel kísérése (lekötések, értékpapírok, lakás-takarékpénztári pénzmozgások, stb.) könyvelése, változtatási javaslatok megtétele a hatékonyabb pénzgazdálkodás megvalósításához.
  7. A Társasház, lakópark költségeinek és ráfordításainak analitikus és főkönyvi kimutatása, könyvelése, a Társasház által megkövetelt felosztás szerint (villamos energia, víz- és csatornadíj, szemétdíj, különféle jövedelmek és megbízási díjak, illetve azok közterhei, különféle szolgáltatások számlái, stb.).
  8. Az adóhatóságok és a társadalombiztosítási szervek által megkövetelt adó- és tb-nyilvántartások vezetése, bevallások és adatszolgáltatások határidőre történő elkészítése, a magánszemélyek és az adóhatóságok felé a kötelező adatszolgáltatások végrehajtása.

A könyvelési, számfejtési és adó- és tb-nyilvántartási, bevallási feladatainak nyomon követhetősége érdekében, vállaljuk a Társasház speciális igényihez alkalmazkodó számviteli szabályzatok elkészítését (számviteli politika, számlarend, pénzkezelési szabályzat, stb.), és folyamatos karbantartását, valamint természetesen igény esetén kettős könyvvitelű könyvelés vezetését teljes körűen.

Kiemelt feladatunk a könyvelési adatok éves ellenőrzése, lezárása, a jogszabályok által előírt beszámolók elkészítése, azon társasházak esetében, amelyek könyvvizsgálatra kötelezettek, a könyvvizsgáló munkájának segítése, az általa feltárt eltérések javítása, a közös képviselet, intéző bizottság éves beszámoló munkájának hatékony segítése. Folyamatos kapcsolattartás a közös képviselettel és a Számvizsgáló bizottsággal, munkájuk segítése érdekében tanácsadás ellátása.

News

2018.08.03.
Avagy változások, és átalakulások a Cafetéria rendszerében
2018.07.23.
2018. július 1-től hatályba lépett az 1/2018. (VI. 29.) ITN rendelet, mely a digitális archiválás szabályait egyszerűsíti.
2018.06.13.

Ügyfélkapu /Cégkapu

E-papír /AVDH 

2018.06.06.

Kérdések és kockázatok a KATA világában

2018.06.05.
NAV online adatszolgáltatás
2018.05.24.

Az Epsylon Audit Kft. adatvédelmi dokumentumait az alábbi linken megtekinthetik :

2014.08.30.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (2) bekezdése értelmében, ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni.
2014.08.15.
2014. augusztus 15-én hatályba lépett a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.]. Adóköteles a reklám Ratv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott módokon való közzététele, emellett – a reklám-közzétevő részéről a nyilatkozat-tételi kötelezettség elmulasztása esetén – az ilyen reklám közzétételének megrendelése is.