Our services

KATA 2018

KATA 2018

Mikre kell figyelni a kisadózó vállalkozás bejegyzésekor?

Már az egyéni vállalkozás létrehozásakor, illetve a gazdasági társaság megalapításakor felmerülnek kérdések, amiket alaposan át kell gondolni, amennyiben a kisadózást választjuk.

Alanyi adómentesség vagy áfa? 

Főállású kisadózói jogviszony vagy mellékállású?

Milyen tevékenységek végzésére van megfelelő jogosultságunk?

 

Táppénz és egészségügyi ellátások a kisadózó vállalkozásban

A kisadózói táppénz-igénylés specialitásai

Milyen járulékalapot válasszunk?

 A kisadózó és a szülési szabadság

 

Mikor számít munkaviszonynak a kisadózó vállalkozóval kötött szerződés?

A NAV a következő feltételek hiánya esetén vélelmezheti a munkaviszony megkerülését:

  1. A kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette
  2. A megbízó nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan
  3. A tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll
  4. A tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem a megbízó bocsátotta a kisadózó rendelkezésére
  5. A tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg
  6. A kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50%-át nem azonos megbízótól szerezte

Amennyiben az adóellenőrzés során, a fenti vélelmekből legalább kettőről bizonyítékokkal rendelkezik a kisadózó, akkor a NAV munkaviszony vélelme megdől. De megfelelő dokumentációk, szerződések hiányában a bizonyítás – ami a vélelem fennállása esetén a kisadózó kötelezettsége – nehézkessé válhat.

 

Kérje segítségünket, ajánlatunkat

Cégünknél az első tanácsadás ingyenes.

News

2018.08.03.
Avagy változások, és átalakulások a Cafetéria rendszerében
2018.07.23.
2018. július 1-től hatályba lépett az 1/2018. (VI. 29.) ITN rendelet, mely a digitális archiválás szabályait egyszerűsíti.
2018.06.13.

Ügyfélkapu /Cégkapu

E-papír /AVDH 

2018.06.06.

Kérdések és kockázatok a KATA világában

2018.06.05.
NAV online adatszolgáltatás
2018.05.24.

Az Epsylon Audit Kft. adatvédelmi dokumentumait az alábbi linken megtekinthetik :

2014.08.30.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (2) bekezdése értelmében, ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni.
2014.08.15.
2014. augusztus 15-én hatályba lépett a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.]. Adóköteles a reklám Ratv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott módokon való közzététele, emellett – a reklám-közzétevő részéről a nyilatkozat-tételi kötelezettség elmulasztása esetén – az ilyen reklám közzétételének megrendelése is.