Our services

Szakmai háttér en

Könyvelés magas színvonalon, korrekt áron en

Könyvelőirodánkat tíz év könyvelés és bérszámfejtés területén szerzett tapasztalattal a hátunk mögött alapítottunk meg 2004-ben. Célunk az volt, hogy a szakmai tudásunkat és a hazai vállalkozások működésében szerzett ismereteinket felhasználva, magas színvonalú számviteli és munkaügyi szolgáltatásokat nyújtsunk, melyekkel hatékonyan tudjuk megalapozni ügyfeleink üzleti döntéseit. Valami másik aldolal megnézéséhez kattintson ide!

Miért az Epsylon Audit a megoldás?

A könyvelőirodák közötti verseny sokszor a könyvelés minőségének rovására megy. Mi az alapítás óta ügyfeleinket a lehető legmagasabb szakmai színvonalon szolgáljuk ki. Mindezek alapjánúgy gondoljuk, hogy a Perscriptor Könyvelőiroda olyan:

 • könyvelőiroda, ahol a könyvelés kiemelkedően magas színvonalú
 • könyvelőiroda, ahol folyamatos a tájékoztatás a számviteli és adójogszabályokról
 • könyvelőiroda, ahol a könyvelő figyeli a könyvelés sarokszámait
 • könyvelőiroda, ahol a könyvelő az ön fejével gondolkodik
 • könyvelőiroda, ahol a könyvelés akár devizában is vezethető
 • könyvelőiroda, ahol korrekt könyvelés és bérszámfejtés árakat talál
 • könyvelőiroda, ahol időben elkészülnek a bevallások és beszámolók
 • könyvelőiroda, ahol egyedi riportok is készülnek, akár angol nyelven
 • könyvelőiroda, amely szakmai és anyagi felelősséget vállal a könyvelésre
 • könyvelőiroda, amely kihelyezett könyvelő kollégával is könyvel
 • könyvelőiroda, amely az ügyfelek biztonsága érdekében szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik
 • könyvelőiroda kisebb és nagyobb vállalkozásoknak is

A Perscriptor Könyvelőiroda minden ügyfelére kiemelt figyelmet fordít, legyen szó akár belföldi vállalkozó havi néhány bizonylatos könyvelési teendőiről, akár nagyobb cégek többszáz könyvelendő tételétéről. Az adó- és számviteli jogszabályok betartása mellett minden vállalkozás esetében figyelembe vesszük a könyvelés várható egyedi sajátosságait. A számviteli szabályzatokat és számlakeretet, valamint a könyvelés és a bérszámfejtés munkafolyamatát úgy alakítjuk ki, hogy képesek legyünk ügyfeleinket érthető és hasznosítható információkkal ellátni.

Könyvelés vezetői szemmel

Könyvelőirodánk a könyvelés minden periódusának végén, jellemzően havonta, de minimum negyedévenként tájékozatást nyújt az ügyfél könyvekből kiolvasható gazdasági helyzetéről. Tájékoztatást nyújtunk az elért eredményről, akár tevékenységek vagy telephelyek szerinti bontásban. Ismertetjük a várható adókötelezettségeket (ÁFA, társasági adó, iparűzési adó, egyéb adók) és javaslatot teszünk esetleges ügyviteli változtatásokra. A tájékozatás során egyeztetjük a könyvelés adatait, a tárgyi eszközök, követelések (vevők), pénzeszközök és kötelezettségek állományát és értékét, válaszolunk a könyvelés és bérszámfejtés területeit érintő kérdésekre.

News

2018.08.03.
Avagy változások, és átalakulások a Cafetéria rendszerében
2018.07.23.
2018. július 1-től hatályba lépett az 1/2018. (VI. 29.) ITN rendelet, mely a digitális archiválás szabályait egyszerűsíti.
2018.06.13.

Ügyfélkapu /Cégkapu

E-papír /AVDH 

2018.06.06.

Kérdések és kockázatok a KATA világában

2018.06.05.
NAV online adatszolgáltatás
2018.05.24.

Az Epsylon Audit Kft. adatvédelmi dokumentumait az alábbi linken megtekinthetik :

2014.08.30.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (2) bekezdése értelmében, ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni.
2014.08.15.
2014. augusztus 15-én hatályba lépett a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.]. Adóköteles a reklám Ratv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott módokon való közzététele, emellett – a reklám-közzétevő részéről a nyilatkozat-tételi kötelezettség elmulasztása esetén – az ilyen reklám közzétételének megrendelése is.